Червена книга

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

   Знанията на учениците от 3.а клас  по учебните предмети Човекът и природата и Човекът и обществото  намериха приложение в създаването на обща Червена книга за застрашените животни, растения и забележителности. Децата работиха активно по значимата тема, а своите проекти обединиха в  тяхна Червена книга.