Прием на ученици

Училището предоставя много възможности за уплътняване на свободното време и допълнителна подготовка на учениците  от І до ІV клас. В тях под ръководството на квалифицирани преподаватели, те имат възможност да затвърдят своите знания. За целта, за всички желаещи в училището функционира целодневен бюфет и е организирано столово хранене на децата.

В помощ на учениците работят:
· логопед
· педагогически съветник
· медицинска сестра

С помощта на разнообразните извънкласни и извънучилищни форми на обучение, учениците имат възможност да спортуват и играят през свободното си време в:

· Ансамбъл за народни танци “Здравец”
· Тенис, волейбол, футбол, плуване
·“Зелени" и "летни"  училища, лагери на море и планина, учебни екскурзии, туризъм и други извънкласни дейности.

Още  9 причини, за да учите в 49 ОУ "Бенито Хуарес": 
Обучение, осигуряващо високо ниво на общообразователна подготовка.
Ред, сигурност, дисциплина.
Участие в национални и международни програми.
Използване на мултимедийни и интерактивни  образователни програми в учебния процес.
Уникално образование -съчетание на традиции, изкуства и съвременни образователни технологии.
Училищно настоятелство "Надежда" - активен партньор в дейността ни.
Консултация с изявените ученици.

Заповядайте при нас !!!
ОЧАКВАМЕ ВИ !!!