Обучение от разстояние в електронна среда

               49. ОУ “Бенито Хуарес“   предлага и обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда, единствено и само чрез публикуване на урок без участие на ученика в него.
                Текущата обратна връзка за резултатите от обучение и оценяване в електронна среда от разстояние, индивидуално или в група, се осъществява чрез платформата Microsoft Teams.
                Посоченото е в съответствие с писмо на МОН 9105-298/14.09.2020 г.