Разписание на часовете

 Разписание на часовете, I срок,  I смяна - ПЪРВИ клас
1 час - 8.10 - 8.45
2 час - 8.55 - 9.30
3 час - 9.50 - 10.25
4 час - 10.35 - 11.10
5 час - 11.20 - 11.55

Разписание на часовете, I срок, I смяна 

2 клас - начало 8:00 - край 12:05

8:00 - 9:10

Блок

9:10 - 9:30

Голямо междучасие

9:30 - 10:40

Блок

10:40 - 10:55

Малко междучасие

10:55 - 12:05

Блок

3 клас - начало 7:50 - край 12:25

7:50 - 9:10

Блок

9:10 - 9:30

Голямо междучасие

9:30 - 10:50

Блок

10:50 - 11:05

Малко междучасие

11:05 - 12:25

Блок

4 клас - начало 7:40 - край 12:15

7:40 - 9:00

Блок

9:00 - 9:15

Малко междучасие

9:15 - 10:35

Блок

10:35 - 10:55

Голямо междучасие

10:55 - 12:15

Блок

 

Разписание на часовете I срок, II смяна  

 

V – VII клас, начало 13.00 ч. –  край: 18.45 ч.

13.00 - 13.40

1 час

13.50 – 14.30

2 час

14.40 – 15.20

3 час

15.40 – 16.20

4 час

16.30 – 17.10

5 час

17.20 – 18.00

6 час

18.05 – 18.45

7 час