Разписание на часовете

Разписание на часовете, II срок, I смяна - ПЪРВИ клас
1 час - 8.10 - 8.45
2 час - 8.55 - 9.30
3 час - 9.50 - 10.25
4 час - 10.35 - 11.10
5 час - 11.20 - 11.55

Разписание на часовете, II срок, II смяна - ВТОРИ клас

13:50 - 15:00       Блок

15:00 -15:20       Голямо междучасие

15:20 - 16:30       Блок

16:30 - 16:45       Малко междучасие

16:45 - 17:55        Блок

 

Разписание на часовете, II срок, II смяна - ТРЕТИ клас

13:40 - 15:00        Блок

15:10 - 15:20        Голямо междучасие

15:20 - 16:40        Блок

16:40 - 16:55        Малко междучасие

15:55 - 18:15        Блок

 

Разписание на часовете, II срок, II смяна – ЧЕТВЪРТИ  клас

13:30 - 14:50        Блок

14:50 - 15:05        Малко междучасие

15:05 - 16:25        Блок

16:25 - 16:45        Голямо междучасие

16:45 - 18:05        Блок

Разписание на часовете, II срок, I смяна - ПЕТИ - СEДМИ клас

 

В периода на присъствено обучение:

1 час - 7.30 - 8.10

2 час - 8.20 - 9.00

3 час  - 9.10 - 9.50

4 час - 10.10 - 10.50

5 час – 11.00 – 11.40

6 час – 11.50 – 12.30

7 час – 12.35 – 13.15

 В периода на обучение от разстояние в електронна среда:

1 час – 7.30 - 8.00

2 час – 8.20 - 8.50

3 час - 9.10 – 9.40

4 час – 10.10  - 10.40

5 час – 11.00 - 11.30

6 час – 11.50 - 12.20

7 час – 12.35 – 13.05