Обществен съвет

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

49. ОУ „Бенито Хуарес“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Стефанова Кечева-родител;

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Теодора Николова Димитрова-родител;

2. Цветанка Цветкова Динчева-родител;

3. Бонка Стоянова Енчева-родител;

4. Божидар Димиотров Костадинов-родител;

5. Йоско Василев Йорданов-родител;

6. Васил Михайлов-финансиращ орган.

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:  

1.       Стоян Методиев Борисов;

2.       Веселина Илиева Христова;

3.       Мария Михайлова Хаджисотирова-Димова;

4.       Павел Николаев Павлов.

 

П О К А Н А