Ученическо творчество

   В  часовете  по  български  език  и  литература   чрез  магията  на  словото  учениците  от  пети  и  шести  клас  изразяват  творческото  си  въображение  и  изпращат  своите  послания  към  хората.