Учене чрез проекти

  През януари, учениците от нашето училище представиха своите макети, доклади, книжки и презентации за планетите в Слънчевата система. Най-хубавите работа бяха излъчени и подредени в изложба.