Световен ден за борба с насилието над деца

   19 ноември е обявен за Световен ден на борба с насилието над деца.  Презентацията, направена от деца към деца в 49. ОУ, показва значимостта на този сериозен проблем и желанието всяко дете да израсне в спокойна и здравословна среда, където насилието не съществува.