Пролетни празници

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

Преди Великден учениците от 2д клас изработиха проекти за пролетните празници- Лазаровден, Цветница и Великден.

Децата представиха ярки, цветни и интересни проекти, помогнаха на съучениците си да си представят по-добре обичаите и традициите, свързани с най-хубавите пролетни празници.

Най-добрите проекти бяха на учениците: Андреа Манова, Калина Колева, Кристиана Цонева и Цветомир Ценев.

Очаквайте нещо интересно и за Гергьовден!