Патронен празник

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София
   С множество инициативи 49.ОУ „Бенито Хуарес“ отбеляза патронния си празник.
   Проведоха се спортни дейности, конкурс за рисунка, викторина и празничен концерт.
   Официални гости на концерта бяха: Ева Митова – кмет на район Подуяне; Пенчо  Ралчев – почетен консул  на  Мексико; Ани  Бързанова – зам.- кмет на  район  Подуяне; Елена  Ковачева – началник  отдел  Образование; представители  на  районната  администрация  и директори  на  детски  градини; Таня  Кечева – председател  на  Обществения  съвет; Представители  на  УН Надежда   и Даниела  Георгиева – инспектор  ДПС.