Международен ден на математиката

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София
   14 март или т.нар. „Пи – ден“ е празник на царицата на науките – математиката. В 49.ОУ „Бенито Хуарес“ това е един от най-харесваните предмети на учениците в прогимназиален етап. Те с удоволствие посещават, освен задължителните учебни часове, ФУЧ – математика и различни клубове по интереси с математическа насоченост.
   По случай празника учениците от 6.б клас изготвиха проекти по теми, изучавани през тази учебна година – декартова координатна система, вероятности, множества, окръжности. Момичетата от 6.в клас нарисуваха цифри и изписаха безкрайното числото Пи до тридесет и осмия знак след десетичната запетая.
   Най-атрактивна беше идеята на седмокласниците и учениците от 6.д клас, които се подредиха и образуваха числото Пи в двора на любимото училище.