Изложба

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

Във фоайето на нашето училище е подредена изложба на рисунки техника ,,Зентангъл". Те са нарисувани от ученици 5-7 клас, паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Призмите 3D, които са аранжирани на масата са изработени от ученици от 6-А и 6-Б класове - отново паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство.