Ден на толерантността

   На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. 
   При повишен интерес преминаха проведените   часове по информационни технологии. В деня на ТОЛЕРАНТНОСТТА ученици от 5Е и 5Б клас разрабатиха свои презентации. Бяха споделени много идеи  и отправен апел: 
   Нека бъдем по- добри и доброто да започне от нас!