Денят на земята

   Учениците от 2.е клас отбелязаха Денят на земята с проекти.