Дейности по интереси

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София
   Организирането на клубовете по интереси се осъществи чрез проучване на желанията на учениците чрез анкета включваща въпроси за отчитане на индивидуалните потребности, интереси и познавателното равнище.
   Учениците от клуб “DigitalSchool”   придобиха дигитални умения и знания за работа в интернет и програмирането, изградиха качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения. Развиха абстрактното мислене и фантазия, създадоха умения за самостоятелна творческа работа и графична култура.
   "Какви правила да спазваме в химичната лаборатория" ни обясниха  учениците от клуба по химия  със заснетия скеч,  който показа какво са научили.
   Учениците от 2. клас изпълниха тренировъчни и развиващи задачи - графични,  логически, проектни и други невербални задачи. Децата от различните клубове обединиха усилията си и украсиха нашето училище с най-дългата рисунка.