Благодарност от родители

До:

Г-жа Яница Милева

Директор на 49.Основно училище „Бенито Хуарес“

С копие до:

Г-жа Ваня Кастрева,

Началник на Регионално управление на образованието, София-град

 

Уважаема Г-жо  Милева,

Пиша Ви това писмо, за да Ви благодарим за изключително успешния начин, по който ръководеното от Вас училище се справи с провеждането на втори срок и учебната 2019-2020 година в условията на извънредно положение и трудните, непредвидени и неочаквани от никого условия за преподаване и учене през този период.

По стечение на обстоятелствата имахме възможност да придобием преки и непосредствени впечатления от организацията и провеждането на учебния процес по време на извънредните обстоятелства, свързани с разпространението на COVID-19 в 6 „в“ клас на 49.ОУ.

Считаме, че бързината  и ефективността, с които беше организирано онлайн обучението в 49.ОУ „Бенито Хуарес“,  а също и начинът, по който беше проведено от преподавателите, контролирано и управлявано от Ваша страна, не могат да бъдат описани по друг начин, освен като безукорни. Смятаме също, че както Вие като ръководител, така и учителите на 6 „в“ , се справихте с извънредната ситуация и всички възникнали затруднения по забележителен начин. Всички преподаватели проявиха завидно спокойствие и самоконтрол и, въпреки необичайните обстоятелства, преподадоха учебния материал по увлекателен и интересен за децата начин.

Приемате искрената ни благодарност и най-сърдечните ни пожелания за здраве, щастие и по-нататъшни професионални успехи на образователното поприще! Молим Ви да предадете и горещата ни благодарност и най-добри пожелания на учителите от 6 „в“ клас на 49.ОУ „Бенито Хуарес“.

 

 

София, 12.06.2020 г.                                                                   С огромно  уважение,

                     Цветелина и Евгени Илиеви – родители на

                     Ива Илиева, ученичка в 6 „в“ клас

                      на 49.ОУ  „Бенито Хуарес“