Коменски, програмата на ЕС за училищното образование

 

Сайт на 49 ОУ за проекти: 49 proekti.com

eTwinning  е част от Коменски, програмата на ЕС за училищното образование.

Общността на училищата в Европа.

Свободната и защитена платформа, в която учители могат да се свързват помежду си, да развиват съвместни проекти и да споделят идеи в Европа

С днешна дата в тази платформа за размяна на идеи и проекти са свързани 183622 учители, разработват се едновременно 25708 проекта измежду 98100 училища.

 За повече информация посетете:  http://49proekti.com/