Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ  УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „НАДЕЖДА“
ПРИ 49. ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“
 
      Уважаеми  родители,  учители,  деца !
   Ръководството на Училищното Настоятелство има удоволствието да ви съобщи, че  е   Напълно официално  асоцииран   член   на Национална мрежа за децата!   
Г-жа Наталия Стоянова – Перон, отговорник и представител на Училищното настоятелство към 49. ОУ,  внесе за разглеждане кандидатурата ни. Управителният  съвет на   Национална мрежа за децата  проведе събрание на 10 и 11 октомври 2017 г., където прие и разгледа нашата организация.
 С огромното удоволствие и гордост  вече ще  бъдем част от   Мрежата, която  обединява 144 организации и вярваме, че заедно ще можем да бъдем по-добри в работата си и ще успеем да достигнем и да променим към по-добро живота на повече деца у нас!
 
Председател на УН Надежда
Явор Иванов