Учениците от прогимназиален етап ( V-VII клас) остават в обучение от разстояние в електронна среда за периода до 27.11.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка, издадена заповед № РД – 01-655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, учениците от прогимназиален етап ( V-VII клас) остават в обучение от разстояние в електронна среда за периода до 27.11.2020 г.