Свободни места след трето класиране в първи клас

 

 49.  ОУ  “БЕНИТО ХУАРЕС”- град София;

                                                                                                                                                                                   СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН  “ПОДУЯНЕ”

                                1517 София, ул. „Константин Фотинов” №4, тел. 8472330, email: ou49@ abv.bg

 

 

Брой свободни места след  ІІІ класиране на кандидатите за първи клас по паралелки:

 

                               паралелка

 

 

свободни места

 

изобразително изкуство и математика

 

 

  1.  

хореография и математика

 

 

  1.  

 

немски език и математика

 

 

  1.  

 

тенис и математика

 

 

  1.