Родителски срещи

Родителската среща за учениците от начален етап /2-4 клас/ ще се проведе на 13.09. 2022 г. /вторник/ от 18:30 часа.

Родителската среща за учениците от прогимназиален етап /5-7 клас/ ще се проведе на 14.09.2022 г. /сряда/ от 18:30 часа.