Родителска среща за първи клас

                                                                                          

                                                                    

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА В 1. КЛАС49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

 

                                                                      09.09.2021г.–ЧЕТВЪРТЪК

 

    Родителската среща ще  се  проведе по класове. Родителите ще бъдат разделени на групи. Учителите ще се свържат с вас за уточнение на началния час.

 

 

1.А клас – Паралелка с изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК и МАТЕМАТИКА
класен ръководител : Илияна Георгиева

1.Б клас – Паралелка с изучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и МАТЕМАТИКА
класен ръководител : Анелия Цветкова
Списък на учениците

1.В клас – Паралелка с изучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и МАТЕМАТИКА
класен ръководител : Евелина Видинова
Списък на учениците
1.Г клас – Паралелка с изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ и МАТЕМАТИКА
класен ръководител : Катя Гогова

Списък на учениците

1.Д клас – Паралелка с изучаване на ПЛУВАНЕ и МАТЕМАТИКА
класен ръководител : Мариела Василева
Списък на учениците

1.Е клас – Паралелка с изучаване на ТЕНИС и МАТЕМАТИКА
класен ръководител : Гергана Христоскова
Списък на учениците

 

Необходими декларации за попълване

Последвайте линковете и изтеглете формулярите

Информация за ученика и родителите

Декларация: НЕМСКИ ЕЗИК, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ, ПЛУВАНЕ, ТЕНИС

Декларация ЦОУД /занималня/

Носете попълнените декларации в деня на родителската среща.

"Здравей, училище!" - подробна информация за родителите на бъдещите първокласници