Патронен празник

49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София