Откриване на учебната година

         На 15. септември  2022 г. от 10:00 часа   тържествено ще бъде открита новата учебна година.49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София 

Поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2022-2023 учебна  година ще се проведе по следния начин:

ПЪРВИ   клас ,

ВТОРИ  И ТРЕТИ  клас – 9:45 ч. - ВХОД 1- УЛИЦА „ ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ“

ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ ШЕСТ И СЕДМИ  клас - 9:45 ч.  - ВХОД 2 -УЛИЦА „ ХАН СЕВАР“

В училищния двор ще бъдат допуснати само родителите на първокласниците.

Новите ученици ще бъдат посрещнати и насочени от учител към съответния клас.

След края на тържественото откриване:

1. Родителите на учениците от ПЪРВИ КЛАС изчакват децата си в двора на училището.

2. Останалите ученици, водени от класния си ръководител, напускат училищния двор както следва:

•             ВТОРИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС  през  ИЗХОД 1 - УЛИЦА „ ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ“;

•             ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС през ИЗХОД 2 - УЛИЦА „ ХАН СЕВАР“