Откриване на учебната година

49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София