На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

    На вниманието на родителита на бъдещите първокласници!

С цел уточняване на желанията за избор на избираеми учебни часове, родителите да посетят училището и да попълнят заявление по образец. Ще бъдат сформирани 6 /шест/  паралелки.

Избираеми часове са:

                    Паралелка с изучаване на: изобразително изкуство и математика

                    Паралелка с изучаване на: немски език и математика

                    Паралелка с изучаване на: хореография и математика

                    Паралелка с изучаване на: плуване и математика

                   Паралелка с изучаване на: тенис и математика

Заявления в 49.ОУ "Бенито Хуарес" ще се приемат всеки работен ден от 9:00-18:00 часа, от 19.04.2021 до 28.05.2021 г.

Ако е необходимо, училището ще оказва съдействие при попълване на електронния вариант на кандидатстване.

За учебната 2021/2022 година ще бъдат сформирани групи за целодневна организация на учебния ден за учениците от първи клас. Желанието за посещаване на целодневна организация на  учебния ден на родителите е необходимо да се отрази при подаване на заявлението за кандидатстване.