Изпит за промяна на годишна оценка за учениците, които завършват VII клас

    Изпитите за промяна на годишна оценка за учениците, които завършват VII клас ще се проведат на 01.07.2019 година. Часът за провеждане на всеки изпит ще бъде обявен допълнително.
Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка.
    За полагането на изпит за промяна на годишната оценка се подава заявление по образец  до директора на училището, с което ученикът се отказва от годишната си оценка.
Заявления се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден до 17:00 часа на 28.06.2019 година.