За седмокласниците и техните родители

     НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Дати на провеждане на НВО

НВО -Български език и литература

НВО - Математика

НВО - Чужд език

График на дейностите по прием на ученици след 7. клас

Сайт за електронно подаване на заявления за прием след 7. клас: https://priem.mon.bg/

Указания за онлайн кандидатстване

За повече информация посетете сайта на РУО- София-град

В  клипа и презентацията  се съдържа полезна информация относно провеждане на НВО.