До родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
 
Във връзка с така създалата се епидемична обстановка и проведено проучване сред родителите на ученици от 49. ОУ „Бенито Хуарес“ се очаква становище на министъра на образованието и науката, относно преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от прогимназиален етап ( V-VII клас).
 
 
При получаване на положително становище, обучението от разстояние в елекронна среда ще се извърши за периода от 09.11.2020 г. до 20.11.2020 г.
За становището на МОН ще бъдете своевременно уведомени.