До лицата, кандидати за участие в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 49. ОУ "Бенито Хуарес"

До лицата, кандидати за участие в конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 49. ОУ "Бенито Хуарес"