Ден на отворените врати

49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София