ВАЖНО

Уважаеми родители, колеги!

Напоследък зачестиха случаи, при които  родители  изпращат ученици със симптоми на училище/ с температура/. Много моля да се запознаете с насоките /в прикачения файл/ и да ги спазвате! Опазването на здравето на учениците е от първостепенно значение за нас. Уви, ние не разполагаме с достатъчно свободни помещения, за да изолираме няколко ученици на ден, докато родителите дойдат, за да ги приберат. 

Съгласно НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА, ако детето има един или повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.), родителят е длъжен да не го изпраща на училище.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА