Прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

З А П О В Е Д

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

26  април 2022 г.

Обявяване на свободните места за 1.клас

05 юни 2022 г.

Заключване на информационната система за подготовка за първото класиране в 18:00 часа.

06 юни 2022 г.

Първо класиране, обявяване на резултатите, 12:00 часа

от 06 – 17 юни 2022 г.

Записване на класираните първокласници.

17 юни 2022 г.

Край на записването след първо класиране.

19 юни 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.

20 юни 2022 г.

Второ  класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.

21, 22, 23, 24 юни 2022 г.

Записване на класираните първокласници.

24 юни 2022 г.

Край на записването след второ класиране. Заключване на системата за 1.клас – 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца, след 17:00 часа.

26 юни 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.

27 юни 2022 г.

Трето класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.

28, 29, 30 юни, 01 юли 2022 г.

Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

03 юли 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.

04 юли 2022 г.

Четвърто  класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.

05, 06 юли 2022 г.

Записване на класираните първокласници

06 юли 2022 г.

Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

 31 август 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатури. Заключване на системата, в 18:00 часа.

01 септември 2022 г.

Първо текущо класиране и записване за 1. клас, след обявявяне на резултатите.

02 септември 2022 г.

Записване на класираните.

05 септември 2022 г. до

Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

07 септември 2022 г.

Второ текущо класиране и записване за 1. клас, след обявяване на резултатите.

08 септември 2022 г.

Записване на класираните.

09 септември 2022 г.

Край на записване на класираните. Елиминирание на незаписаните деца.