Прием в първи клас за учебната 2021/2022 година

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 1. КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

С РЕШЕНИЕ № 133 от 18.03.2021 година на Столичния общински съвет е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столичната община)

Заповед за утвърждаване на план-прием в първи клас за учебната 2021-2022 година