Учебници

  • 49. ОУ “БЕНИТО ХУАРЕС ”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН  “ПОДУЯНЕ”
 
 София, жк „Сухата река“, ул. „Константин  Фотинов“ №4, тел: 02/847-23- 30, е-mаil:ou49@abv.b
 
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
   Във връзка с инициатива на Министерство на образованието за олекотяване на чантите на учениците I-VII клас, бихме искали да Ви информираме, че за тази цел в 49.ОУ е създадена следната организация:
  1. В училището са осигурени шкафчета за индивидуално ползване от всички ученици от начален етап, в които децата могат да съхраняват лични вещи, учебници или помагала.  
  2. Всички учебни стаи в 49.ОУ са снабдени с технически средства за провеждане на електронни уроци, които са и предпочитан метод на преподаване в училището. Тъй като ползването на електронно четими учебници в час отменя необходимостта учениците да разполагат със собствени книжни учебници, за да следят преподавания материал (проектиран на голям екран пред класа), основното предназначение на книжните учебници остава самоподпотовката в домашни условия.     
  3. Отново с цел гъвкавото и свободно ползване на учебниците, които са и най-тежкият елемент от съдържанието на ученическите чанти, бихме искали да Ви напомним, че всички ученици и родители имат право да използват електронно четимите учебници, чието съдържание е идентично със съдържанието на книжните им аналози, след регистрация в сайт на съответното издтелство.  
 
С уважение:
Ръководството на 49.ОУ