Униформа

   Представители на фирмата, която изработва ученическите униформи за 49. ОУ „Бенито Хуарес“,  ще бъдат на разположение в сградата на училището от 02.09.2019 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.

   Родителите ще имат възможност да направят поръчките си  за необходимата униформа или елементи от униформата.