Съобщение

    Представител на фирмата за униформи ще бъде в училището на 23.09.2020 г. в 8:00 часа.