Съобщение

   Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище, поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки, със заповед на министъра на здравеопазването. Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.