Съобщение

                                                                       СЪОБЩЕНИЕ

                                                                 На вниманието на родителите !

   От 03.09.2018 г., всеки ден, от 8.00 до 11.00 часа, можете да поръчате/закупите униформи за учениците в 49.ОУ“Бенито Хуарес“, стая 114, етаж 1.

                                                                                                                                           От ръководството