Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ 
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 
 

   Конкурсната комисия назначена съгласно чл.12, ал.1 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, при спазване на изискванията на чл.12, ал.4 и условията на обявата конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2018/ 2019 г. ще заседава на 31.07.2018г. от 16:00 часа.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет-страницата на училището https://www.49ousofia.com и на видно място, на входа на 49. ОУ „Бенито Хуарес”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл.12 ал.4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., доп. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. - Решение № 756 по Протокол № 43 от 9.11.2017 г., изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

49. ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС”

 УДЪЛЖАВА СРОКA 

ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.:

1. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ № 1 - ПЛУВАНЕ;

2. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ № 2 - ШОТОКАН КАРАТЕ;

3. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ № 3 - ТАЕКУОН-ДО;

4. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ № 4 - НАРОДНИ ТАНЦИ;

5. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ № 5 - РОБОТИКА. 

Срок за подаване на документи: до 27.07.2018 г. включително от 9.00 – 17.00 часа;

Място на подаване на документите:

49. ОУ „Бенито Хуарес”, при ЗАС (канцелария),

Адрес: София, жк „Сухата река“, ул. „Константин  Фотинов“ №4

Телефон за контакти: 02/ 847 22 40