Свободни работни места

   В  49.ОУ “Бенито Хуарес” има свободни  работни места за:
 
І.Начален учител-3
       1.Висше образование-НУП или педагогика;
       2.Трудов стаж по специалността;
       3.Желание и умение за работа  с деца;
       4.Компютърна грамотност.
 
II.Учител по АЕ-1
       1.Висше образование по специалността;
       2.Трудов стаж по специалността;
       3.Желание и умение за работа  с деца;
       4.Компютърна грамотност.
 
 ІII.Учител по математика и ИТ-2
       1.Висше образование по специалността;
       2.Трудов стаж по специалността;
       3.Желание и умение за работа  с деца;
       4.Компютърна грамотност.  
 
                 Документите: молба, мотивационно писмо, автобиография се подават в  канцеларията на  49. ОУ от  9.00 до 17.00 часа до 06.07.2018г . или на имейла на училището до 06.07.2018 г .