Свободни места за първи клас след трето класиране

49.ОУ "Бенито Хуарес" обявява 2 (две) свободни места след трето класиране.

Уважаеми родители,

ЗАЯВЛЕНИЕ  може да подадете  на e-mail: priem_1_klas@abv.bg, както и в канцеларията на училището.