Родителска среща

На 14.01.2020 г. /вторник/ от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от начален етап/ I-IV клас/.
На 15.01.2020 г. /сряда/ от 18.30 часа ще се проведе родителска среща  за учениците от прогимназиален етап /V-VII клас/.