Родителска среща

  Родителската среща за начален етап / 1-4 клас/ ще се  проведе на 16.04.2019 г. от 18:30 часа.

  Родителската среща за прогимназиален етап /5- 7 клас/ ще се проведе на 17.04.2019 г. от 18:30 часа.