Родителска среща

    Родителската среща за начален етап / 1-4 клас/ ще се  проведе на 28.11. 2018 г. от 18:30 часа.

    Родителската среща за прогимназиален етап /5- 7 клас/ ще се проведе на 29.11.2018 г. от 18:30 часа.