Родителска среща

   Родителска среща за начален етап /2-4 клас/ ще се проведе на 19.09.2018 г. от 18:30 часа.

   Родителска среща за прогимназиален етап /5-7 клас/ ще се проведе на 20.09.2018 г. от 18:30 часа