Родителска среща

   На 28.11.2017 г. /вторник/  от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от начален етап /1-4 клас/.
   На 29.11.2017 г. /сряда/  от  18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от прогимназиален етап /5-6 клас/