Промяна на смените

   Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване на учениците в четвърти клас  се налага промяна на смените в училище за периода от 07.05.2019  до 17.05. 2019 г. /включително/.
Първа смяна ще учат учениците от начален етап   /1-4 клас/.
Втора смяна ще учат учениците от прогимназиален етап  /5-7 клас/.