Преустановяване на присъствените занятия 5.-12. клас

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Съгласно заповед на СРЗИ, от петък, 12 март се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от 5. до 12. клас в София  и преминават на онлайн обучение.

Учебните занятия за 5-7 клас ще се провеждат по следния график:

1 час 8.00-8.30

2 час 8.40-9.10

3 час 9.20-9.50

4 час 10.00-10.30

5 час 10.40-11.10

6 час 11.20-11.50

7 час 12.00-12.30

З А П О В Е Д