Обява за избор

   Уважаеми родители,
   Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с Решение №136 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г.,  изпълнителите осъществяващи извънкласни дейности се избират след конкурс.
     Дейностите избрани на ПС (Протокол №9/16.06.2017г.) в 49. ОУ са:
1.  Спорт – плуване;
2.  Спорт – карате;
3.  Народни танци;
4.  Чужд език – Английски език;
5.  Театрална школа.
   Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на съответната извънкласна дейност.
Всички родители, желаещи децата им да посещават посочените извънкласни дейности през учебната 2017/2018г., да попълнят заявление с желаната извънкласна дейност и да го внесат в канцеларията на 49. ОУ „Бенито Хуарес“.