НВО

Дати за провеждане на НВО в 4. клас

Български език и литература - 10 май 2018 г.

Математика - 14 май 2018 г.

Човекът и обществото - 16 май 2018 г.

Човекът и природата - 17 май 2018 г.

 

Дати за провеждане на НВО в 7. клас

Български език и литература - 21 май 2018 г.

Математика - 23 май 2018 г.