Начало на втори учебен срок за учебната 2020/2021 година

 

На 03.02. 2021 г. /сряда/ учениците  ще бъдат в междусрочна ваканция.

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година  - 04.02.2021.

 З А П О В Е Д